top of page

Żylaki kończyn dolnych są następstwem procesu chorobowego prowadzącego do uszkodzenia zastawek oraz ścian naczyń żylnych i w konsekwencji do powstania patologicznego refluksu oraz workowatego poszerzenia naczyń żylnych. Żylaki kończyn dolnych występują częściej u kobiet, zazwyczaj po 40 roku życia. 

Etiologia żylaków: 

  1. Żylaki pierwotne spowodowane są występowaniem mniejszej ilości tkanki sprężystej w ścianie naczyń co przyczynia się do zmniejszenia  odporności naczyń na rozszerzanie, uszkodzenia zastawek żylnych oraz pojawienia  się patologicznego refluksu z zastojem krwi w kończynach dolnych. Czynnikami sprzyjającymi są: długie stanie, otyłość, ciąża, zaparcia, podnoszenie ciężarów.  

  2. Żylaki wtórne są skutkiem wzmożonego przepływu krwi przez układ powierzchowny w następstwie niedrożności lub uszkodzenia żył układu głębokiego (np. po przebytej zakrzepicy żył głębokich). 

  3. Żylaki o rzadkiej etiologii spowodowane wrodzonymi lub nabytymi  przetokami tętniczo - żylnymi (np. Zespół Klippela-Trénaunaya).

Klasyfikacja kliniczna żylaków kończyn dolnych: 

    C0 - brak widocznych lub wyczuwalnych objawów choroby żylnej 

    C1  - teleangiektazje (pajączki naczyniowe) i/lub żyły siatkowate. 

    C2 - żylaki 

    C3 - obrzęk 

    C4 - zmiany skórne: pigmentacja, wyprysk, stwardnienie 

    C5 - wyleczone owrzodzenie żylne 

    C6 - czynne owrzodzenie żylne

bottom of page